NL FR

Er worden geen voorschriften of attesten klaargelegd.

U zal voldoende voorschriften meekrijgen tot een volgende controle noodzakelijk is. Gelieve hiervoor dus tijdig een afspraak te maken.

Er kunnen enkel attesten geschreven worden die volledig stroken met de waarheid. Afwezigheidsattesten kunnen niet opgemaakt worden zonder dat een dokter de ongeschiktheid heeft kunnen vaststellen tijdens een afspraak of huisbezoek. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Voor het invullen van formulieren of attesten is vaak informatie en tijd nodig. Gelieve hiervoor een afspraak te maken.