NL FR

Huisbezoeken


Huisbezoeken worden gereserveerd voor mensen die omwille van medische redenen onmogelijk naar de praktijk kunnen komen.

Vermits in de praktijkruimte uw dossier en betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden voor handen zijn, wordt u geadviseerd om indien mogelijk naar de praktijk te komen.

Hou bij het aanvragen van een huisbezoek rekening met het feit dat huisbezoeken zeer tijdrovend kunnen zijn (files, parkeerproblemen, …) en dat er geen exact uur kan afgesproken worden hiervoor.

Graag huisbezoeken aanvragen voor 10u ’s morgens.

Een korte omschrijving van uw probleem zal gevraagd worden om zo de oproep juist te kunnen inschatten.